VZW Werkgroep BSGO Einstein

Onze school heeft een werkgroep met als doel geld in te zamelen via allerlei activiteiten.
Dit geld wordt terug ten goede van de school en de leerlingen gebruikt.

Waar haalt de werkgroep haar inkomsten?

Via inkomsten van feestjes ( grootouderfeest, paasfeest, …), tombolaverkoop op die feestjes, Fancy-Fair, …

Aan wat worden die gelden besteed?

  • Tussenkomst in de schooluitstappen en schoolreizen.
  • Aankoop spel- en didactisch materiaal voor de klassen.
  • Aankoop audio-visuele middelen, …