Wat bieden wij aan Uw kinderen?

1. Kwaliteitsonderwijs

2. Onderzoek naar de mogelijkheden van Uw kinderen in samenwerking met het C.L.B

3. Gebruik van audiovisuele middelen. T.V. – radio – camera – foto  – video – beamer – Computers in
elke  klas vanaf de 2° kleuterklas. Computerlokaal.

4. Voorbereiding op alle vormen van secundair onderwijs.

5. Goede opvoeding

6. Integratie kleuterschool – lagere school.
Integratie lagere school  secundair onderwijs (Maerlant-Atheneum)

7. Zweminitiatie vanaf de  2° kleuterklas in de hoofdschool, vanaf de peuterklas in de wijkschool.

8. Een fantastische speelruimte en speeltuin

9. Sportactiviteiten in samenwerking met S.V.S en de gemeentelijke sportdienst.

10.Zwemlessen voor alle kinderen van de lagere school.

11. Voor de kinderen van de lagere school iedere speeltijd: balspelen (voetbal-netbal-basketbal) of vrij spel.

12. Medisch schooloverzicht (in de school zelf).

13. Geïntegreerde werkweken… bos- of sneeuwklassen voor het 5° en het 6° leerjaar

14. Opvang voor en na de schooluren. (kleuter – en lager onderwijs)
Studie na de schooluren (enkel voor het lager onderwijs).

15. Warme maaltijden  aan democratische prijzen, verzorgd door Scolarest.

16. Pedagogische uitstappen.