Aanbevelingen aan de ouders en de kinderen

 

1. Kinderen die te voet naar school komen:
· Gebruik steeds de voetpaden
· Steek de staat over waar er zebrapaden zijn.
· Steek de straat haaks over.
· Speel niet op het voetpad: al spelend heeft men geen aandacht voor het verkeer.
· Vermijd de gevaarlijke kruispunten bij het uitstippelen van je weg naar school en je terugkeer naar huis.

 

2. Kinderen die met de fiets naar school komen:
· Gebruik het fietspad.
· Rij uiterst rechts.
· Rij nooit naast je vrienden, wel de een na de ander.
· Rij rustig, maak er geen wedstrijd van.
· Rij reglementair: zorg dat je fiets voorzien is van alle reglementair vereiste benodigdheden.
· Rij veilig: al ben je een knappe fietser of fietster, hou je stuur met beide handen vast, in alle omstandigheden.
· Vermijd de gevaarlijke kruispunten. Zoek een alternatieve reisweg, zelfs al is het een omweg.
· Kom met de fiets binnen langs de toegangspoort (kortst bij het fietsrek).
· Verlaat het schooldomein met de fiets aan de hand tot aan de poort met de hellende toegangsweg. Daar bevindt zich de leerkracht met “poortdienst”, die je veilig zal laten oversteken.

 

3. Kinderen die met de auto naar school gebracht worden:
· Parkeer a.u.b. niet PAL voor, naast of rechtover de toegangspoorten van de school. De kinderen hebben geen zicht op het aankomende en wegrijdende verkeer. De omgeving van de school wordt er een “flessenhals” door.
· Laat je kinderen uitstappen op het voetpad langsheen het schooldomein. Zo moeten ze niet meer oversteken.
· Kom de kinderen afhalen binnen het schooldomein. Laat het verwittigende getoeter achterwege en parkeer de wagen langs het voetpad van het schooldomein.
· Beperk uw aanwezigheid bij het begin en het einde van de schooltijd tot een minimum, als uw wagen buiten geparkeerd staat.