Onze school beschikt over speciale lesgevers:

– niet confessionele zedenleer: Inge Vrijdags
– katholieke godsdienst: Michèle Driesens

Onze school beschikt over speciale leslokalen voor:

· dia’s-Film-video
· M.C.A.-activiteiten
· Lichamelijke opvoeding
· Klas voor moeilijk lerende kinderen
· Godsdiensten en niet-confessionele zedenleer
· C.L.B., verpleegster, dokter
· Computerklas

·Voor alle administratieve documenten en inlichtingen kunt U terecht op het schoolsecretariaat:

Bij Judith Bossu op maandag, woensdag en vrijdag.