Hoe kan ik als ouder mijn kind volgen?

Doorheen het schooljaar houden wij contact met de ouders. Alle leerlingen hebben een mededelingenkaft (lees en teken af of vul de strookjes in).

AGENDA: dagelijks contact tussen leerkracht en ouders.

RAPPORT: 4 rapportperiodes voor de leerlingen van de lagere school

– rapport met oudercontact op 26/10
– rapport op 22/12
– rapport met oudercontact op 29/03
– rapport met oudercontact op 26/06

Er zijn 3 niveaurapporten.  Dit zijn tussentijdse rapporten, waarbij enkele taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen vergeleken worden met genormeerde toetsen.

De ouders worden geregeld uitgenodigd op school.

Mochten al deze formele contacten tussen u en de school niet volstaan, kunt u ook steeds een afspraak maken met de leerkracht en/of de directie. Aarzel niet!