Voorwoord nieuw schooljaar

Geachte Ouders,

Een nieuw schooljaar is gestart. Klein en groot zijn vol goede voornemens. Het is noodzakelijk dat de ouders op de hoogte zijn van het doen en laten van hun kind op school, dat ze weten hoe de schoolorganisatie werkt. Daarom deze website.

Indien u voorstellen heeft die de werking van de school kunnen verbeteren, dan bent u steeds welkom! We zullen er de gepaste aandacht aan besteden en uw inbreng zeer waarderen. Ik wens alle kinderen een succesvol en leuk nieuw schooljaar toe. De ouders dank ik voor het vertrouwen, dat ze aan onze basisschool “EINSTEIN” schenken. Van onze kant zullen wij uw vertrouwen niet beschamen … wij waarborgen een GOEDE OPVOEDING EN ZEER DEGELIJK ONDERWIJS.

De leerkrachten
De directie