Beste ouders,

Naast mama en papa, broer en zus, opa en oma, zeg maar de familie, vormt de school de andere belangrijke peiler in het leven van onze spruiten. Dit boekje, met allerlei praktische info over het schoolgebeuren, is voor iedere ouder dan ook een belangrijke bron van informatie.

Maar veel belangrijker is dat u, als ouder, enige inspraak krijgt in het reilen en zeilen van de school van uw oogappel, meer nog, dat u de mogelijkheid krijgt actief bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van de school en haar activiteiten.

De VZW Oudervereniging Basisschool “Einstein” vertegenwoordigt hierbij alle ouders en treedt op als brug tussen ouders en school. Iedere ouder is automatisch en kosteloos lid, en wordt aldus ook uitgenodigd voor de vergaderingen tijdens het schooljaar.

De doelstelling van onze oudervereniging is tweeledig:

Enerzijds volgt het dagelijks bestuur de activiteiten en gebeurtenissen van de school op de voet. Regelmatig zit zij samen met de directie en de leerkrachten van de school om van gedachten te wisselen. Ervaring leert dat dit erg nuttig is, dat de school onze opmerkingen ernstig neemt, open- staat voor opbouwende kritiek en achteraf dus ook de nodige acties onderneemt.

Anderzijds organiseert de oudervereniging jaarlijks activiteiten die de werking en verdere ontwikkeling van de school ondersteunen.

Deze activiteiten combineren het nuttige aan het aangename en dragen zo positief bij tot het uitbouwen van de school, de schoolgemeenschap en dus de opvoeding van uw kind.

Wij nemen deze gelegenheid dan ook om een oproep te doen aan alle ouders die een handje willen toesteken bij onze activiteiten en initiatieven.