Door het buitenshuis werken van de ouders kunnen er problemen ontstaan voor de opvang van de kinderen.

Sommige ouders vertrekken vroeger naar hun werk vóór de school begint en/of  komen later thuis dan de einduren van de school .
Geen nood, de school kan een oplossing bieden. Wij hebben immers een opvangdienst op school.

Volgende uurregeling geldt:

‘ s morgens:
Van 07.15u. tot 08.15u voor de leerlingen van de lagere afdeling.
Van 07.15u tot 08.30u voor de kleuters.

’s avonds:
Van 16.00u tot 18.00u STIPT.

Op woensdagnamiddag:
Van 11.30u tot 13.00u STIPT.

Aan de kind(eren) die in de opvang blijven kan gerust een vieruurtje meegegeven worden dat ze dan tijdens de opvang kunnen verorberen.

Indien u later dan gepland uw kind komt afhalen, neem dan tijdig contact op met juf Daniëlle.
Gelieve het einduur te respecteren!
Telefoonnummer opvang: 059 / 23 37 52

Prijs wordt berekend per half uur en per kind (zelfde tarieven zoals de Mallemolen).

De facturatie van de opvang gebeurt na iedere maand, samen met de afrekening van de maaltijden.
U kan de aanwezigheid van uw kind volgen op de aanwezigheidsfiche die door de begeleidster bijgehouden wordt.

Alle scholen vertrouwen op woensdagnamiddag de opvang aan de Mallemolen toe.
Dezelfde tarieven als die van de school gelden.
Het vervoer van de school naar de Mallemolen wordt door de gemeente geregeld.
U dient zelf uw kind in te schrijven en af te halen in De  Mallemolen.